Een cirkeldiagram maken met Spreadsheets

Met Spreadsheets kan je op een Chromebook allerlei berekeningen uitvoeren, maar je kan het ook gebruiken om er eenvoudig een cirkeldiagram mee te maken. Ik heb het in de klas gebruikt om bij wereldoriëntatie de vakantiebestemmingen van de leerlingen in beeld te brengen.

Start spreadsheets en typ de namen van de landen onder elkaar in de eerste rij met cellen (vakjes). Typ in de tweede rij met cellen het aantal leerlingen dat naar dit land op vakantie is geweest. Bijvoorbeeld zo:

Selecteer nu alle cellen. Dat kan op de volgende manier:

 • Klik op de eerste cel linksboven (in dit voorbeeld cel A1 waar ‘Nederland’ in staat).
 • Druk dan op het toetsenbord de Shifttoets in en houd die ingedrukt.
 • Klik dan op de laatste cel rechtsonder (in dit voorbeeld cel B4 waar ‘6’ in staat).
 • De cellen zijn nu allemaal geselecteerd.

Klik nu in de menubalk op Invoegen > Diagram.

Er verschijnt nu een cirkeldiagram van de ingevoerde gegevens. Mocht het niet een cirkeldiagram zijn, maar bijvoorbeeld een staafdiagram dan kan bij Diagramtype alsnog een cirkeldiagram worden gekozen.

Dit cirkeldiagram kan ook in andere documenten worden gebruikt, bijvoorbeeld in Docs. Hiervoor moet het diagram worden gekopieerd en geplakt:

 • Klik 1 keer op het cirkeldiagram om te zorgen dat het geselecteerd is.
 • Klik op de 3 puntjes rechtsboven.
 • Klik dan op Diagram kopiëren.

Open nu een document in Docs. Plak het cirkeldiagram erin met de toetscombinatie Control + V of door in de menubalk te kiezen voor Bewerken > Plakken.
Er verschijnt nu een keuzevenster. Hierin wordt gevraagd of er met of zonder link moet worden geplakt.

Als er geplakt wordt met een link kunnen de gegevens in de spreadsheet later worden veranderd en kan daarna in Docs het cirkeldiagram worden geüpdatet. Als er geplakt wordt zonder link kan dat niet.
Docs herkent automatisch of de gegevens in de spreadsheet zijn veranderd. Er verschijnt dan bij het geplakte cirkeldiagram een knop UPDATEN. Door hierop te klikken wordt het diagram geüpdatet met de veranderde gegevens.

Er zijn natuurlijk nog veel meer soorten diagrammen die er met Spreadsheets gemaakt kunnen worden, zoals o.a. staafdiagrammen en lijndiagrammen. Daarover later een keer meer.

TIP
Een 3D-cirkeldiagram ziet er natuurlijk ook erg mooi uit. Met een paar klikken is dit te maken:

 • Klik in Spreadsheets op het diagram en daarna op de drie puntjes bovenaan.
 • Kies voor Diagram bewerken.
 • De Diagrameditor verschijnt weer.
  Klik op Aanpassen en klik op het hokje voor 3D.
 • Vergeet niet in Docs op de knop UPDATEN te klikken als het diagram daarin met een link is geplakt.